You are here: Home / Join us / Job at Wrist / Regional Category Manager – Aalborg or Esbjerg

Job at Wrist

Regional Category Manager – Aalborg or Esbjerg

Er du klar til at påtage dig ansvaret for udarbejdelsen af en regional kategoristrategi og navigere i den komplekse verden af omkostningsanalyse, samt afdække indkøbstendenser for den førende globale leverandør af maritime forsyninger og varer? Så har du nu muligheden for at blive vores nye Regional Category Manager.

[English below]

Som Regional Category Manager vil du spille en afgørende rolle i at fremme og styrke relationerne med det regionale leverandørsamfund. Dette indebærer strategisk positionering af Wrist, hvor du tager hensyn til faktorer som pris, kvalitet, tilgængelighed og logistik. Din opgave vil desuden omfatte analyse af datamønstre med henblik på at optimere sortimenter globalt og regionalt på tværs af hele Wrist Ship Supply.

Bliv en del af vores team
Med reference til Regional Procurement Manager, Lasse Hedeman, bliver du en integreret del af et dynamisk team, hvor vi arbejder med Category management på et højt niveau. Stillingen kan enten være baseret i Aalborg eller Esbjerg. I løbet af de første måneder vil der være en omfattende onboarding periode. Herefter kan du nyde fleksibiliteten ved at arbejde hjemmefra på udvalgte dage hver uge. Der vil være en smule rejseaktivitet forbundet med dette job, forvent omkring 5+ dage om året, primært relateret til besøg på messer og hos leverandører.

Dine nøgleansvarsområder
Dette job vil omfatte initiering af indkøbsprojekter, udvikling og vedligeholdelse af standard driftsprocedurer (SOP) inden for det respektive område samt analyse og kategorisering af mønstre. Dit primære fokus vil være på projektledelse med særlig vægt på strategisk indkøb

Mere specifikt vil dine primære ansvarsområder være at:

 • Udvikle og implementere regionale indkøbs- og kategoristrategier for tildelte kategorier i overensstemmelse med globale strategier.
 • Analysere udgiftsmønstre, overvåge råvareomkostninger og kommunikere muligheder til interne interessenter.
 • Anvende forhandlingsteknikker for leverandørforhold, igangsætte indkøbsprojekter og drive initiativer til omkostningsbesparelser.
 • Optimere sortimenter og COGS gennem globale og regionale programmer.
 • Vidensdeling mellem regionale kontorer og det globale indkøbsteam.
 • Vedligeholde og forbedre indkøbs-SOP ‘er inden for det respektive område.

Din personlighed er vigtig for os
Du er tillidsfuld som person  og viser en skarp forretningsforståelse. Du excellerer i at formidle ideer klart og lægger stor vægt på teamwork for at sikre effektivitet i opgaverne. Dine evner til at lytter gør dig i stand til at opbygge stærke relationer både blandt kollegaer og samarbejdspartnere.

Kvalifikationer og krav:
Ideelt set har du minimum en bachelorgrad, gerne med fokus på forretning og strategier, suppleret med nogle års erfaring inden for strategisk indkøb. Det vigtigste er at du brænder for feltet og har en passion for at drive og udvikle initiativer. Ydermere forventer vi, at du vil være med til at efterleve vores kerneværdier, som er 'Winning Attitude,' 'Customer Orientation,' og 'Getting it Done.'

Derudover forventer vi at du:

 • Er ansvarsbevidst og står inde for dine beslutninger
 • Udviser hjælpsomhed, høflighed og villighed til at dele viden med kollegaer
 • Har en struktureret tilgang og fokus på effektivitet
 • Er kvalitetsbevidst og overholder gældende standarder
 • Arbejder med en løsningsorienteret tankegang
 • Handler med integritet, ærlighed og respekt
 • Er omstillingsparat

Vi tilbyder mere end bare et job
Vi tilbyder fleksible arbejdstimer, godt kollegaskab og andre arbejdsgoder såsom en god medarbejderkantine, fitness, take away, frugtordning samt fællesaktiviteter som DHL-stafet, padel, badminton og brætspilsarrangementer. Wrist er sponsor for diverse sportsklubber og tilbyder derfor også et begrænset antal billetter til hjemmekampe for hhv. Aalborg Håndbold og AaB.

Vil du være en del af Wrist?
Hvis dette lyder som noget for dig så skynd dig at sende dit CV og din ansøgning, markeret ’Regional Category Manager – Aalborg or Esbjerg', til job@wrist.com no later than marts 2024. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Lasse Hedeman, Regional Procurement Manager på lahe@wrist.com eller på telefon 22851071 eller Kim Krogh Kristensen, Regional General Manager Europe at Kikk@wrist.com eller på telefon 40400220

Tiltrædelse sker hurtigst muligt


English

Are you ready to take charge of crafting a regional category strategy and navigate the intricate world of spend analysis, unraveling purchasing trends for the leading global supplier of maritime provisions and stores? If so, seize the opportunity to become our new Regional Category Manager.

As a Regional Category Manager, you will play a pivotal role in fostering and enhancing relationships with the regional vendor community. This includes strategically positioning Wrist through a comprehensive assessment of the total cost of ownership, considering factors such as price, quality, availability and logistics. Additionally, you will analyze data patterns to optimize assortments globally and regionally across the Wrist organization.

Become part of our European Category Management unit
Join our dynamic Regional Category Management team where you will report to Lasse Hedeman, Regional Procurement Manager. In this role, you'll seamlessly become a part of our thriving European Category Management unit. The position can be based in either Aalborg or Esbjerg, Denmark. During the initial months, a comprehensive onboarding period will ensure a smooth transition. Subsequently, you can enjoy the flexibility of working from home on designated days each week. There will be some travel associated with this job. You should expect around 5+ days per year, primarily related to visiting fairs and vendors.

Your key responsibilities in this job will include initiating sourcing projects, developing and maintaining procurement Standard Operating Procedures (SOPs) within the respective area, and analyzing and categorizing patterns. Your main focus will be on project management, with a primary emphasis on strategic sourcing.

More specifically, your key responsibilities will be to:
• Develop and execute regional procurement and category strategies for assigned categories, aligning with global strategies.
• Analyze spending patterns, monitor commodity costs, and communicate opportunities to internal stakeholders.
• Utilize advanced negotiation tools for vendor relationships, running sourcing projects, and driving cost-saving initiatives.
• Optimize assortments and COGS through global and regional programs.
• Share best practices between regional offices and the global procurement team.
• Maintain and enhance procurement SOPs within the respective area.

Personality matters
You embody our core values of a 'Winning Attitude,' 'Customer Orientation,' and 'Getting it Done.' As an individual, you're someone others can rely on, demonstrating a keen business acumen. You excel at expressing ideas clearly and place a high value on teamwork, ensuring efficiency in tasks. Your attentive listening skills contribute to building strong relationships, both within our team and with people outside the company.

Qualifications & requirements
Preferably, you have a minimum Bachelor's level education in business, coupled with several years of demonstrated experience in procurement and strategic sourcing. More importantly, crucial attributes for this role include a strong dedication to the field and a passion for driving and developing initiatives.

Moreover, we expect you to have the following qualifications:
• Customer Service Orientation: Provides helpful, courteous, and knowledgeable support consistently.
• Ethics: Always acts with integrity, honesty and respect.
• Accountability: Takes ownership of actions and decisions as an individual and team member.
• Organizing: Efficiently uses resources and arranges information to get things done.
• Quality: Completes tasks to high standards and enforces quality within the department.
• Problem Solving: Identifies issues, finds solutions and applies effective methods.
• Dealing with Ambiguity: Adapts to change, handles uncertainty comfortably.

We offer more than just a job
We offer flexible working hours and numerous employee benefits, counting a healthy canteen, take away, free fruit and fitness facilities. Wrist supports local elite sports, offering tickets to home games. You can expect free parking and access to Clever EV charging stations. Moreover, we have an active employee association that invites us all to play paddle, badminton, and board games etc. and to join the yearly DHL relay race.

Do you want to be part of Wrist?
Please send your application and CV marked 'Regional Category Manager - Aalborg or Esbjerg' to job@wrist.com no later than March 2024. For more details or questions, feel free to contact Lasse Hedeman, Regional Procurement Manager at lahe@wrist.com or phone No. +45 22851071 or Kim Krogh Kristensen, Regional General Manager Europe at kikk@wrist.com or phone No. +45 40400220

Starting date: as soon as possible.


About Wrist 

Wrist is the world’s leading ship and offshore supplier of marine provisions and stores with a market share of approximately 12%.

With the launch of the digital marketplace, Source2Sea, Wrist is leading the digital transformation of the marine supply industry. All year round, we offer 24/7 global online sourcing and logistics, providing data transparency, automation, and convenience to our customers.

We continuously work on reducing our climate impact while at the same time proactively addressing our customers’ growing demand and need for responsible solutions and services.

From more than 30 locations worldwide, in all major shipping locations, 1,800 Wrist employees take pride in making it easy for our customers to order and receive marine supplies and services.